Lista aktualności Lista aktualności

Łoś Brakarz

Łoś w lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje

W lasach Nadleśnictwa Międzyzdroje położonych na terenie Wyspy Uznam od pewnego czasu obserwujemy populację łosi, liczącą pięć osobników. Najprawdopodobniej są to osobniki pochodzące z Niemiec. Bogactwo naszych lasów oraz wzorowo prowadzona gospodarka leśna powodują, że łosie czują się u nas dobrze i ani im w głowach powrót do ojczystego kraju. Jeden z nich, którego nazwaliśmy Brakarz, wykazuje wybitne zainteresowanie procesem pozyskania drewna. Do tego stopnia, że postanowił zweryfikować prawidłowość manipulacji pozyskanego drewna, w pełni ją akceptując. Zdecydowanie osobnik aspiruje do zaliczenia w poczet służb brakarskich RDLP Szczecin. Pozostałe osobniki nie tak chętnie pozują do zdjęć, jednakże manifestują swoją obecność w lesie w inny sposób. Upodobały sobie młodsze pokolenia lasu – od upraw po młodniki – traktując je jako swoją stołówkę. Systematycznie dokonują „przeglądu” upraw posilając się najdorodniejszymi pędami. Obecność łosi zdecydowanie nas cieszy, jednakże żywimy nadzieję, że przesympatyczne zwierzęta oszczędzą nasze uprawy i choć trochę będą się stołowały u naszych zachodnich sąsiadów.