Lista aktualności Lista aktualności

Akcja zbierania śmieci

W dniu 26.04.2018 roku Nadleśnictwo Międzyzdroje przeprowadziło akcję zbierania śmieci w kompleksach leśnych położonych w granicach administracyjnych Miasta Świnoujście.

Największą ich ilość uprzątnięto w lasach, które przeszły w zarząd nadleśnictwa w ubiegłym roku. Zatrważająca jest ilość porzuconych śmieci oraz ich zróżnicowanie – od drobnych plastikowych butelek, opon samochodowych do śmieci wielkogabarytowych oraz pochodzących z budów.
Dzięki staraniom leśników obszary te zostały doprowadzone do należytego porządku a mieszkańcy Miasta Świnoujście oraz goszczący w nim turyści mogą ponownie podziwiać w spokoju uroki natury, a nie sterty zalegających przy drogach nieczystości. Nadleśnictwo Międzyzdroje regularnie monitoruje grunty będące w jego zarządzie pod kątem ich zaśmiecania oraz podejmuje działania polegające na ich oczyszczaniu.
Z uwagi na ilość wyrzucanych do lasu śmieci, nie zawsze nadążamy nad ich systematycznym usuwaniem. Śmieci w lesie nie są efektem działalności Lasów Państwowym a jedynie świadectwem nieodpowiedzialnej postawy części mieszkańców. Dlatego Nadleśnictwo Międzyzdroje wyraża nadzieję, że coraz większa świadomość społeczna pozwoli ograniczyć   proceder zaśmiecania lasów. Nie bądźmy obojętni – las jest naszym wspólnym dobrem.